sterna-anteprimajpg   Sterna hirundo

Galleria 7 - pag. 1